Řešení sporů a odstoupení od smlouvy

Název společnosti: RK-Training s.r.o.
IČO: 07970501
Sídlo: Příkrá 441, 760 01 Zlín
Schránka: ni3xzy6
DIČ (DPH): CZ07970501 

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Odstoupení musí být oznámeno prodávajícímu v uvedené lhůtě.

 

 1. Pro uplatnění práva na odstoupení musí spotřebitel informovat prodávajícího o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy nezvratným prostředkem.

 

 1. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, prodávající mu vrátí veškeré peněžní prostředky, které od něj přijal, včetně nákladů na dodání zboží (s výjimkou případných dodatečných nákladů v důsledku zvoleného způsobu dodání, který je odlišný od nejlevnějšího standardního způsobu dodání nabízeného prodávajícím), a to co nejdříve, do 14 dnů od odstoupení od smlouvy.

 

 1. Prodávající může odmítnout vrácení peněz spotřebiteli, dokud mu nebude zboží vráceno nebo dokud spotřebitel neprokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

 1. Právo na odstoupení od smlouvy je vázáno na některé podmínky. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud:

 

 1. a) Smlouva o poskytnutí služby byla splněna s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení.

   

 1. b) Prodávané z

 

boží bylo upraveno dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

   

 1. c) Zboží bylo po dodání nenávratně smíseno s jinými zbožími.

   

 1. d) Jde o dodávku zboží, které se rychle kazí, nebo zboží s uplynutou trvanlivostí.

   

 1. e) Jde o dodání zapečetěného zboží, které spotřebitel od zapečetění vybalil a z hygienických důvodů ho nelze vrátit.

   

 1. f) Jde o dodání zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

Vždy je nejlepší se obrátit na prodávajícího nebo konzultovat s právníkem v případě jakýchkoliv nejasností ohledně odstoupení od smlouvy.